Peter Nicolaï


Eerste Kamerlid

Peter Nicolaï

Peter Nicolaï (Amsterdam, 1947) werkte meer dan dertig jaar als advocaat en was van 1969 tot 2017 docent bestuursrecht aan de Universiteit Amsterdam. In 1990 promoveerde hij op ‘Beginselen van behoorlijk bestuur’. Daarin benaderde hij de relatie overheid-burger vanuit het besef dat de búrger in die relatie centraal dient te staan en dat bestuursorganen niet alleen bevoegdheden, maar vooral ook (zorg)plichten hebben in relatie met de burger; een burger die nooit als ‘object’ mag worden beschouwd, maar altijd als ‘subject’ dient te worden behandeld. Na zijn promotie werd Nicolaï hoogleraar bestuursrecht aan de Open Universiteit (tot 2004), een functie die hij combineerde met zijn docentschap aan de Uva.

Vanaf zijn studie nam Nicolaï deel aan het actiewezen en stond hij als jurist talloze actiegroepen bij. In de jaren 70 waren dat vooral actiegroepen op milieugebied. In die periode zette hij samen met een collega ook het studieonderdeel ‘milieurecht’ op aan de UvA, die daarmee de eerste universiteit werd waar dat specifieke deelgebied van het bestuursrecht werd onderwezen.

In de periode 1968 – 1975 was Nicolaï naast zijn docentschap aan de UvA ook werkzaam als journalist en fotograaf. Hij schreef over juridische onderwerpen, drugsproblematiek en milieu, en zijn radiobijdragen gingen over allerlei

maatschappelijke onderwerpen. Zijn werk als fotograaf heeft hij inmiddels weer opgepakt.

Nicolaï was tevens werkzaam voor de regering van Aruba in wetgevingsprojecten.

In bestuursrechtelijke geschillen staat Nicolaï altijd aan de kant van de burger en neemt hij zaken aan waarbij burgers door de overheid dreigen te worden vermalen. Hij stond Willem Oltmans en Edwin de Roy van Zuydewijn bij, maar ook ‘de gewone man’, zoals marktkooplui in Amsterdam die in botsing kwamen met de bureaucratie. Ook in milieuzaken en faunabescherming (tegen het afschieten van wilde zwijnen en tegen de afsluiting van het Kroondomein) was hij als rechtsbijstandverlener betrokken.

Sinds 11 juni 2019 is Nicolaï lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer.

Commissies: BiZa/AZ, KOREL, J&V, IWO, OCW, commissie verzoekschriften

Portret van Peter Nicolaï in NRC

Interview met Peter Nicolaï in het Parool

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws