Motie-Nicolai (PvdD) c.s. over bij het verschaffen van militaire middelen aan Oekraïne deze niet voor clus­ter­mu­nitie te gebruiken


18 juni 2024


36.410 V

K

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat in artikel 21, tweede lid, van het Verdrag inzake clustermunitie is voorgeschreven dat elke staat die partij is “zich tot het uiterste inspant Staten die geen partij zijn bij dit verdrag te weerhouden van het gebruik van clustermunitie”,

Verzoekt de regering bij het verschaffen van militaire middelen aan Oekraine als voorwaarde te stellen dat deze niet ingezet mogen worden om clustermunitie te gebruiken,

En gaat over tot de orde van de dag.

Nicolai


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over het handhaven van het verbod op routinematig couperen (35.746, G)

Lees verder

Motie-Nicolai (PvdD) c.s. over een juridisch oordeel over het gebruik van militaire middelen voor het afvuren van clustermunitie

Lees verder

    Learn More Doneer