Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger

Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief.

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Wat we hebben bereikt

  • PvdD uitgeroepen tot privacyvriendelijke partij

    De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, blijkt uit de Privacy Barometer.

  • Extra aandacht voor privacybescherming van kinderen

    Op aandringen van de Partij voor de Dieren besteed de minister van Economische Zaken extra aandacht aan de privacybescherming van kinderen. Kinderen worden vaak verleid met spelletjes op smartphones en tablets, maar moeten vervolgens toegang geven tot privacygevoelige gegevens. Het ruilen van privacygevoelige informatie door kinderen voor apps moet aan banden worden gelegd.

  • Privacy bij uitwisseling medische gegevens moet beter gewaarborgd

    Een nieuwe wet om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem maakt de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt groter. Door een in de Eerste Kamer aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk blijven. De huidige decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens.

    Word lid Doneer

Gerelateerd

"Hef staats­rech­te­lijke lockdown van Eerste Kamer op"

Verzoek om per 7 april weer plenair te vergaderen

Prof. mr. Nicolaï roept Eerste Kamer op staatsrechtelijke lockdown Eerste Kamer per 7 april op te heffen De fractie van de Partij voor de Dieren heeft via een brief van haar fractielid prof. mr. Peter Nicolaï alle leden van de Eerste Kamer opgeroepen de staatsrechtelijke quarantaine per 7 april op te heffen en de werkzaamheden te hervatten. In de afgelopen weken was het Eerste Kamer-gebouw geslot...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws