Motie-Nicolai (PvdD) c.s. over een juridisch oordeel over het gebruik van militaire middelen voor het afvuren van clus­ter­mu­nitie


18 juni 2024

36.410 V

J

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat Nederland gebonden is aan het Verdrag inzake clustermunitie;

Overwegende dat dit verdrag Nederland verbiedt gebruik van clustermunitie door niet aan het verdrag gebonden landen als Oekraïne te steunen;

Overwegende dat het ter beschikking stellen van vliegtuigen of andere militaire middelen zonder dat de voorwaarde wordt gesteld dat deze niet mogen worden gebruikt voor het afvuren of afwerpen van clustermunitie de vraag oproept of Nederland daarmee de bepalingen van het verdrag schendt;

Overwegende dat het van belang is om een juridisch oordeel omtrent deze vraag te verkrijgen;

Verzoekt de regering om externe juridische deskundigen op korte termijn te raadplegen omtrent deze vraag en de Kamer van hun oordeel in kennis te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Nicolaï


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Nicolai (PvdD) c.s. over bij het verschaffen van militaire middelen aan Oekraïne deze niet voor clustermunitie te gebruiken

Lees verder

    Learn More Doneer