Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Massale steun voor motie-Koffeman voor pas op de plaats mega­da­ta­center in Zeewolde

Succes in de Eerste Kamer: Massale steun voor motie PvdD voor pas op de plaats datacenter Zeewolde Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer stemde vandaag in met een motie van PvdD-senator Niko Koffeman die het kabinet oproept een pas op de plaats te maken en eerst na te gaan of de bouw van het datacenter in Zeewolde mogelijk in strijd is met het rijksbeleid. Koffeman spreekt van een “grote...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid