Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Eerste Kamer blokkeert snelle verkoop grond voor data­center Facebook/Meta

Motie van Partij voor de Dieren aangenomen

De Eerste Kamer heeft het kabinet opgedragen mogelijke verkoopplannen van 80 hectare grond in Zeewolde ten behoeve van een hyperscale datacenter voor Facebook/Meta op te schorten tot het moment dat er een kabinetsvisie op de vestiging van datacenters gereed is om met het parlement te bespreken. De motie van Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren kreeg brede steun van alle oppositiepartijen i...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid