Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Christine Teunissen strijdt verder tegen "proef­bal­lonnen" van Dijkhoff

PvdD-senator wil proefproces

PvdD-senator Christine Teunissen heeft bezwaar ingediend bij het Gerechtshof tegen het besluit van het Openbaar Ministerie om geen vervolging in te stellen tegen Klaas Dijkhoff (VVD), die op 24 november vorig jaar 500 ‘proefballonnen’ met zijn beeltenis opliet tijdens het VVD-congres in Den Bosch. Teunissen deed aangifte tegen Dijkhoff om zo een proefproces tegen het verspreiden van zwerfafval in ...

Kandi­da­ten­lijst voor Eerste Kamer vast­ge­steld op partij­congres

Niko Koffeman gekozen tot lijsttrekker

Op 27 mei kiezen de nieuwe leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft op dit moment twee zetels in de Senaat, die worden vervuld door Niko Koffeman en Christine Teunissen. De kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren werd vastgesteld op het partijcongres van 31 maart. Koffeman en Teunissen staan respectievelijk op plek 1 en 2, gevolgd doo...

Partij voor de Dieren kritisch over vestiging van buiten­landse bedrijven in Nederland

Te weinig aandacht voor negatieve impact van bedrijven op klimaat, natuur en mensenrechten

Eerste Kamerlid Christine Teunissen heeft vandaag namens de Partij voor de Dieren kritische vragen gesteld aan de minister over het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Nederland. Teunissen vindt dat de minister te veel waarde hecht aan de economische waarde van bedrijven voor Nederland, en te weinig rekening houdt met mogelijk schadelijke gevolgen van die bedrijven voor klimaat, natuur en...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid