Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren kritisch over vestiging van buiten­landse bedrijven in Nederland

Te weinig aandacht voor negatieve impact van bedrijven op klimaat, natuur en mensenrechten

Eerste Kamerlid Christine Teunissen heeft vandaag namens de Partij voor de Dieren kritische vragen gesteld aan de minister over het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Nederland. Teunissen vindt dat de minister te veel waarde hecht aan de economische waarde van bedrijven voor Nederland, en te weinig rekening houdt met mogelijk schadelijke gevolgen van die bedrijven voor klimaat, natuur en...

Christine Teunissen terug in de Eerste Kamer

Vandaag werd Christine Teunissen opnieuw be√ędigd als Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Van 11 oktober 2018 tot 31 januari 2019 was Christine kamerlid in de Tweede Kamer, waar ze inviel voor Marianne Thieme, die tijdelijk met ziekteverlof was. Christine werd op haar beurt in de Eerste Kamer vervangen door partijvoorzitter Floriske van Leeuwen. We bedanken Floriske voor haar geweldige ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid