Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Meer­derheid Eerste Kamer stemt voor sluipende open­stelling Lelystad Airport

Motie Koffeman c.s. nipt afgewezen

Vanmiddag werd in de Eerste Kamer gestemd over twee moties van de Partij voor de Dieren over de opening van Lelystad Airport. Tijdens het debat op 2 maart jl. met Landbouwminister Carola Schouten (CU) over de Stikstofwet bleek dat de minister nu al een natuurvergunning wil verlenen aan Lelystad Airport, zodat die kan beginnen met 10.000 vluchten. Ook bleek dat Lelystad Airport op de lijst stond va...

Stem­biljet ook dit jaar te groot voor kwetsbare kiezers

Aanbevelingen van OVSE worden niet nageleefd

“Stembiljet te groot volgens OVSE” De stembiljetten voldoen ook dit jaar niet aan de aanbevelingen van de OVSE om bij de grootte van het biljet rekening te houden met kwetsbare kiezers. Uit antwoorden van de minister van BZK op vragen van senator Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren blijkt dat de OVSE bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 al bezwaren uitte tegen de grootte van het stemb...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid