Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

"Hef staats­rech­te­lijke lockdown van Eerste Kamer op"

Verzoek om per 7 april weer plenair te vergaderen

Prof. mr. Nicolaï roept Eerste Kamer op staatsrechtelijke lockdown Eerste Kamer per 7 april op te heffen De fractie van de Partij voor de Dieren heeft via een brief van haar fractielid prof. mr. Peter Nicolaï alle leden van de Eerste Kamer opgeroepen de staatsrechtelijke quarantaine per 7 april op te heffen en de werkzaamheden te hervatten. In de afgelopen weken was het Eerste Kamer-gebouw geslot...

"Neem verant­woor­de­lijkheid voor het slaver­nij­ver­leden"

PvdD-senator Nicolaï dient motie in voor wet naar Frans voorbeeld

De Nederlandse rechtsstaat dient verantwoordelijkheid te nemen voor het onrecht dat met slavernij en slavenhandel is aangedaan. Dat betoogde Peter Nicolaï, senator voor de PvdD, in zijn bijdrage aan het debat over de Staat van de Rechtsstaat in de Eerste Kamer. Nicolaï diende daartoe aansluitend een motie in, die kamerbreed werd ondertekend. Nicolaï wees erop dat Frankrijk al sinds 2001 een we...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid