Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

PvdD-senator Nicolaï opent meldpunt voor onder druk gezette of geïn­ti­mi­deerde ambte­naren rondom invoering DSO

Melden kan ook anoniem

Senator Peter Nicolaï, oud-advocaat bestuursrecht, roept een ieder die te maken heeft (gehad) met de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet op, om - eventueel anoniem – kennis te melden van misleidende informatie aan de Kamer over het DSO of van het onder druk zetten van betrokkenen om zich te onthouden van openlijke kritiek. Al eerder werd in de commissie van de Kamer gesproken over int...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid