Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

"Hout op met houtstook"

Motie Koffeman tegen biomassa aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft vandaag in grote meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren gesteund die de regering opdraagt om voorlopig geen nieuwe subsidies af te geven voor het bijstoken van hout in kolencentrales.De motie Koffeman die vandaag is aangenomen is een belangrijke stap in een strijd die de Partij voor de Dieren al voert sinds haar intrede in het parlement. Een strijd tegen de schijn...

Eerste Kamer­fractie steunt besluit royement Wols­winkel

De Eerste Kamerfractie steunt het besluit van het bestuur om Sebastiaan Wolswinkel te royeren als lid van de partij. Bestuursbesluiten dienen door de bestuursleden gezamenlijk te worden genomen en het bestuur behoort eenduidige standpunten uit te dragen. Bestuurders die stelselmatig van dat uitgangspunt afwijken, schaden de partij en haar democratische organisatie. Alleen het Congres als hoogste o...

Sebas­tiaan Wols­winkel geroyeerd uit Partij voor de Dieren

Wolswinkel per direct geen partijvoorzitter meer

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang ontzet uit het lidmaatschap van de partij. Zij deed dit nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten. Het royement houdt in dat Wolswi...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid