Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Voor­lopige uitslag Eerste Kamer­ver­kie­zingen

Het donkergroene verzet gaat door!

De voorlopige uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen is binnen. Op 30 mei hebben de Provinciale Statenleden de Eerste Kamerleden gekozen. De Partij voor de Dieren heeft haar 3 zetels in de Eerste Kamer behouden. De fractie van de Partij voor de Dieren blijft hierdoor sterk en standvastig. De Eerste Kamerfractie bestaat de komende 4 jaar uit Niko Koffeman, Peter Nicolaï en Ingrid Visseren-Hamaker...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden