Partij voor de Dieren unaniem tegen nieuwe pensi­oenwet


Fractie ziet onac­cep­tabele bezwaren in WTP

29 mei 2023

Tijdens de hoofdelijke stemming op 30 mei zullen alle fractieleden van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer tegen de nieuwe pensioenwet stemmen. De fractie erkent dat er behoefte is aan hervorming van de pensioenwetgeving vanwege de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking. Maar de nadelen van de nieuwe wet wegen zo zwaar dat de fractie zich genoodzaakt ziet de wet in de voorgestelde vorm af te wijzen.

Senator Henriëtte Prast, woordvoerder van de fractie, heeft tijdens het debat vorige week de voordelen van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) belicht, maar ook een aantal zwaarwegende nadelen. Belangrijk aspect daarin is dat deelnemers de facto gedwongen kunnen worden om een deel van hun pensioenspaargeld te stoppen in activiteiten die bijdragen aan wreedheid tegen dieren, zoals de bio-industrie, en in activiteiten die aantoonbaar slecht zijn voor het huidige en toekomstige leven op aarde, zoals beleggen in fossiel. Dat is voor de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar.

De fractie vindt het onvoorstelbaar dat iemand die wreedheid tegen dieren afwijst, via het pensioenstelsel gedwongen kan worden spaargeld te steken in de bio-industrie. Of dat iemand die doordrongen is van het besef dat we af moeten van fossiel, gedwongen kan worden om in fossiel te beleggen omdat het pensioenfonds dat doet. Het is voor de fractie onbestaanbaar dat de overheid de burger aan de ene kant aanspoort om iets te doen voor het klimaat, en hem tegelijkertijd via de tweede pijler dwingt de grote klimaatvervuilers te financieren. Een aanpassing van het pensioenstelsel kan volgens de PvdD-fractie niet plaatsvinden zonder dit probleem op te lossen.

Volgens de Eerlijke Pensioenwijzer scoren de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen een 1 als het gaat om dierenwelzijn. Ze sluiten zelfs plofkippen en kooivarkens niet uit. Dat staat haaks staat op wat pensioendeelnemers willen. “Tien euro per maand pensioen inleveren, als dat minder bio-industrie zou betekenen” bleek uit onderzoek door I&O research: 83 procent wil niet dat hun pensioengeld wordt belegd in bedrijven die gebruik maken van plofkippen of kooivarkens, en meer dan de helft zou bereid zijn om 10 euro per maand pensioen in te leveren ten gunste van dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren vroeg het kabinet pensioendeelnemers niet langer te verplichten deel te nemen aan beleggingen die indruisen tegen hun principes of levensovertuiging. De minister gaf geen gehoor aan dat verzoek.

Volgens de Eerlijke Geldwijzer varieert het beleid van pensioenfondsen voor beleggingen in olie- en gas van zeer slecht voor vier van de tien grootste fondsen, tot een ruim onvoldoende voor het ABP.

Juist in het voorgestelde systeem van individuele pensioenvermogens zouden deelnemers moeten kunnen aangeven dat ze bepaalde beleggingscategorieën willen uitsluiten. Het ontbreken van deze mogelijkheid maakt het voor de fractieleden van de PvdD onmogelijk de WTP te steunen.

Henriëtte Prast gaf tijdens haar bijdrage vorige week aan dat de fractie balanceerde tussen hoop en vrees. De hoop dat beleggen in wreedheid tegen dieren kan worden uitgesloten door deelnemers en gepensioneerden is inmiddels vervlogen. Daarom is de fractie unaniem van mening dat een tegenstem onontkoombaar is.

De Partij voor de Dieren pleit voor een grotere rol voor de belanghebbendenorganen en voor een bindend referendum onder deelnemers en gepensioneerden als het gaat om beleggingskeuzes die raken aan het algemeen belang.

Tot slot wijst senator Peter Nicolaï van de PvdD erop dat aan de wet een constitutioneel gebrek kleeft. In de WTP is namelijk een wijziging opgenomen van de Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA). In artikel 63 van de Grondwet is bepaald dat een wijziging van de APPA alleen met tweederde meerderheid mogelijk is. Om de WTP met een gewone meerderheid te kunnen aannemen, zou dus eerst de daarin opgenomen wijziging van de APPA verwijderd moeten worden.

Gerelateerd nieuws

Stemchecker Eerste Kamer

Op 15 maart mogen we naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten. Die stem is ook bepalend voor de Eerste Kamer....

Lees verder

Voorlopige uitslag Eerste Kamerverkiezingen

De voorlopige uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen is binnen. Op 30 mei hebben de Provinciale Statenleden de Eerste Kamerl...

Lees verder