Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Opkomen voor dierenrechten

Wat we hebben bereikt

  • Hermien en Zus bevrijd van de slacht

    Koe Hermien en haar maatje Zus zijn van de slacht gered. Met de ‘cowfunding’ van de Partij voor de Dieren is ruim 50.000 euro ingezameld, genoeg voor de overname en levensloopregeling van zowel Hermien als de koe waarmee ze ontsnapte. De twee ontsnapte koeien zijn bij koeienrusthuis De Leemweg. Hermien ging er samen met Zus vandoor toen ze op transport werden gezet voor de slacht. Zus werd kort daarna gevangen, maar Hermien wist te ontsnappen en verschuilde zich een paar weken in de bossen bij Lettele in Overijssel. De Partij voor de Dieren besloot met een cowfundingsactie geld in te zamelen om haar te redden.

  • Einde aan paardenleed op de Dam in Amsterdam

    De toeristische paardenkoetsen zijn vanaf april 2019 niet meer welkom op de Dam. De Amsterdamse gemeenteraad stemde in met dit voorstel van de Partij voor de Dieren. De paardenkoetsen zijn dieronvriendelijk en niet passend in de drukke binnenstad. In 2016 sloegen nog twee paarden op de Dam op hol omdat zij in paniek raakten van de drukte, waarbij koetsen omver werden getrokken. Wonderbaarlijk genoeg vielen hierbij geen gewonden. Met de toenemende drukte in Amsterdam is het ook met het oog op de veiligheid een verstandig besluit om de vergunningen van de paardenkoetsen niet te verlengen.

  • Houdverbod voor dierenmishandelaars

    Om dierenmishandeling en -verwaarlozing beter aan te kunnen pakken, komt er een houdverbod als strafmaatregel. Een dierenmishandelaar mag dan maximaal vijf jaar geen dieren meer houden. Momenteel kan de rechter al een houdverbod opleggen, maar alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Als iemand deze maatregel overtreedt, moet de dader zijn volledige straf ondergaan, maar vervalt het houdverbod. Hiermee wordt het risico op herhaling van de dierenmishandeling vergroot en dat is onwenselijk. In de nieuwe situatie kan het houdverbod ook bij lichtere feiten worden opgelegd. Dit zal vooral preventief werken.

    Learn More Doneer
Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws