Stem­checker Eerste Kamer


Voor wie zweeft tussen PvdD, GL, PvdA en D66

3 maart 2023

Op 15 maart mogen we naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten. Die stem is ook bepalend voor de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van Eerste Kamer.

Zweef je nog? Overweeg je ‘strategisch’ te stemmen op GL/PvdA om te zorgen voor een sterk links blok in de Eerste Kamer? Dan kan deze kieswijzer, of beter gezegd, stemchecker, nuttig zijn voor jou.

Voor deze stemchecker hebben we gekeken naar het stemgedrag van de partijen die zich progressief noemen in de Eerste Kamer in de afgelopen vier jaar: GL, de PvdA en D66.

Want verkiezingsbeloftes kunnen mooi zijn. Uiteindelijk telt het stemgedrag!

Hielden zij vast aan hun idealen? De Partij voor de Dieren in ieder geval wél.

Wie is de groenste?

Overigens is het nauwelijks relevant welke partij het grootst wordt in de Eerste Kamer. PvdA is nu samen met GroenLinks ook al het grootst in de Eerste Kamer, en het op papier samenvoegen van beide zal daar niets aan veranderen.

Bepalend voor de komende periode in de Provinciale Staten, Waterschappen en Eerste Kamer wordt niet wie de grootste is, maar wie de gróénste is. Of er water bij de wijn gedaan wordt of niet. Of progressieve partijen het niet-groene kabinetsbeleid gaan gedogen, of vasthouden aan hun idealen.

We kunnen je met de hand op ons hart beloven dat wij zullen vasthouden aan onze idealen, die mogelijk ook de jouwe zijn. Hand erop!

Partij voor de Dieren of GroenLinks?

De PvdD en GroenLinks trekken vaak samen op in de Eerste Kamer. We zijn bondgenoten van elkaar in de strijd voor een beter klimaat. We willen GroenLinks dan ook geenszins vliegen afvangen. Maar er zijn wel een paar grote verschillen tussen de PvdD en GroenLinks.

De Partij voor de Dieren ziet economische groei als oorzaak van de huidige crises (stikstof, woningnood, biodiversiteit). GroenLinks gelooft dat economische groei samen kan gaan met duurzaamheid. De PvdD wil 75% minder vee in 2030. GroenLinks wil de intensieve veeteelt langzaam verduurzamen. GroenLinks steunt voorstellen voor dierenwelzijn wel, maar komt niet altijd zelf met voorstellen. De Partij voor de Dieren is de enige partij in de Eerste Kamer die dat wel doet. Tot slot was GroenLinks jarenlang voorstander van biomassa. Pas sinds kort zijn ze van mening veranderd. De Partij voor de Dieren was altijd al tegen het kappen en opstoken van bomen in biomassacentrales.

Partij voor de Dieren of D66?

D66 is voor vrijhandelsverdragen, omdat ze goed zouden zijn voor de economie. De Partij voor de Dieren is tegen vrijhandelsverdragen, omdat ze zorgen voor verwoesting van natuur en slecht zijn voor de concurrentiepositie van Nederlandse boeren. Vrijhandelsverdragen zorgen namelijk voor import van goedkoper voedsel, dat aan lagere eisen voor dierenwelzijn moet voldoen dan geldt voor Nederlandse boeren. Dat vinden wij oneerlijk. D66 stemde voor CETA (vrijhandelsverdrag tussen EU en Canada), de Partij voor de Dieren tegen.

D66 is pro-EU. De Partij voor de Dieren is voor Europese samenwerking, maar tegen de huidige ondemocratische vorm van de EU. Ook vinden wij de macht van de landbouwlobby veel te groot. Daarom wil de PvdD niet dat de EU uitbreidt met nieuwe lidstaten of dat er nieuwe bevoegdheden naar de EU gaan. D66 wil dat wel.

Ook in de stikstofcrisis kiezen we een andere insteek. D66 wil krimp van de veehouderij, zodat Nederland ‘van het slot kan’. De PvdD wil veel minder dieren in de intensieve veehouderij. Dit is belangrijk voor de gezondheid van omwonenden, het redden van de natuur, en uiteraard voor de dieren zelf. Dat de economie dan ook ‘van het slot kan’ is mooi meegenomen, maar geen doel op zich.

Partij voor de Dieren of PvdA?

De Partij voor de Dieren en de PvdA staan beide voor duurzaamheid, maar de Partij voor de Dieren gaat daarin verder dan de PvdA. De PvdA liet haar ware aard zien toen ze de coalitie in de Eerste Kamer aan een meerderheid hielp voor het CETA vrijhandelsverdrag. Ook hield de PvdA de vervuilende luchtvaartsector in de benen, door KLM tijdens de coronacrisis te steunen met 3,4 miljard euro. Tot slot was de PvdA voor de avondklok. De Partij voor de Dieren was tegen de avondklok omdat juist kleinbehuisde families, alleenstaanden en kleine ondernemers daardoor veel te hard getroffen werden.

Avondklok tijdens coronacrisis

Stikstofprobleem oplossen door tovervloeren, 100 op de snelweg en ander veevoer

Financiële compensatie voor studenten pechgeneratie

Stop op biomassa


* Dan weer voor, dan weer tegen. Nationaal en lokaal stemmen de fracties verschillend.

Financiële steun voor KLM tijdens corona (3,4 miljard euro)

Coronatoegangsbewijs in niet-essentiële dienstverlening en niet-essentiële dienstverlening, zoals kledingwinkels, bouwcentra, pretparken

Niet openen Lelystad Airport

CETA-verdrag


Nationaal Groeifonds

Geen datacenter in Zeewolde

Financiële vergoeding voor zorgmedewerkers met long-covid

De grootste successen van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer

De Partij voor de Dieren is de donkergroene aanjager in de Senaat. Wij zorgen ervoor dat andere partijen harder gaan lopen als het gaat om dierenwelzijn, natuur en klimaat. Maar ook als het gaat om de bescherming van grondrechten (corona), slavernijverleden, en het compenseren van de studieschuld van studenten. In de Eerste Kamer doen wij regelmatig voorstellen waarmee we opkomen voor alles wat kwetsbaar is. En met succes.

De grootste successen op een rij:

1. Geen datacenter in Zeewolde

  Vorig jaar dreigde Meta (Facebook) in Zeewolde een energieslurpend, hyperscale datacenter neer te zetten ter grootte van maar liefst 245 voetbalvelden. Dat complex zou worden gebouwd op zeer vruchtbare kleigrond – grond die we hard nodig zullen hebben in de omschakeling naar duurzame landbouw – en een groot deel van de groene stroom in de regio opsouperen. De Partij voor de Dieren zorgde er met een motie en politieke druk voor dat dit plan van tafel ging. Ook ons voorstel om de verkoop van agrarische gronden voor de verkoop van datacenters op te schorten, werd aangenomen. Een groot succes waar we enorm trots op zijn!

  2. Geen nieuwe subsidies naar biomassa

   De Partij voor de Dieren is tegen biomassa. Bomen moet je niet kappen en je moet ze al helemaal niet opstoken in biomassacentrales. Biomassa mag dan op papier duurzaam zijn, in werkelijkheid is biomassa vervuilender dan gas en kolen. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren gaan er geen nieuwe subsidies meer naar biomassa. Wat onze partij betreft, stopt Nederland zo snel mogelijk met biomassa. We kunnen beter investeren in echt groene energie, zoals zonne- en windenergie en geothermie.

   3. Long-covid-fonds voor zorgmedewerkers

    In de eerste coronagolf moesten veel zorgmedewerkers onbeschermd en onder hoge werkdruk diensten draaien. O.a. verpleegkundigen, ambulancemedewerkers en artsen hielden de zorg overeind en redden talloze mensenlevens. Helaas raakten velen van hen daarbij zelf besmet, zonder volledig te herstellen. Dat betekent dat ze langdurig ziek zijn en niet meer (volledig) kunnen werken. Dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren komt er een financieel fonds van 150 miljoen euro voor (ex-)zorgmedewerkers die long-covid opliepen.

    4. Afschaffen van btw op groenten en fruit

     Het leven is veel duurder geworden. Dat merken we aan onze energierekening, maar ook in de supermarkt. De Partij voor de Dieren vindt dat gezond eten betaalbaar moet zijn voor iedereen. Daarom willen wij dat de btw op (onbewerkte) groenten en fruit wordt afgeschaft. Een motie van de Partij hierover werd unaniem aangenomen. Omdat het kabinet echter zegt niet precies te weten wat groenten en fruit precies zijn, en door aanhoudende IT-problemen bij de Belastingdienst, is deze motie nog niet uitgevoerd. Wij blijven er druk op zetten, want dit moet gewoon geregeld worden!

     5. Compensatie van studenten van de pechgeneratie

      Studeren moet voor iedereen betaalbaar zijn. De Partij voor de Dieren wil dat het ‘sociaal’ leenstelsel wordt afgeschaft en terugkeer van de basisbeurs. De invoering van het leenstelsel was een grote fout, waar de Partij voor de Dieren van begin af aan al tegen was, anders dan PvdA, Groenlinks en D66. Dankzij steun van GL, de PvdA en D66 kwam het ‘sociaal’ leenstelsel er in 2015 toch. Nu hebben veel studenten een enorme studieschuld (gemiddeld 14.000 euro bij afstuderen). Dat betekent dat ze hun leven met een achterstand beginnen. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis, omdat zij door hun studieschuld soms geen hypotheek kunnen krijgen.

      Daarom vinden wij dat studenten van de pechgeneratie financieel gecompenseerd moeten worden. Een motie van de Partij voor de Dieren daarover werd aangenomen. Ook vinden wij dat de rente op studieschulden op 0% bevroren moet worden. Als student ben je dus ook het beste uit bij de Partij voor de Dieren!

      Gerelateerd nieuws

      De grootste successen van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer

      De Partij voor de Dieren is de donkergroene aanjager in de Senaat. Wij zorgen ervoor dat andere partijen harder gaan lopen al...

      Lees verder

      Partij voor de Dieren unaniem tegen nieuwe pensioenwet

      Tijdens de hoofdelijke stemming op 30 mei zullen alle fractieleden van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer tegen de n...

      Lees verder