Partij voor de Dieren Eerste Kamer dient klacht in bij Europese Commissie over illegaal afbranden biggen­staartjes


"Nederland houdt zich niet aan Europese richtlijn die routi­ne­matig couperen verbiedt"

30 mei 2024

PvdD dient klacht in bij Europese Commissie over illegaal afbranden van biggenstaarten in Nederland

De Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren dient een officiële klacht in bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat over het negeren van Europese dierenwelzijnsregels. De Europese richtlijn die het routinematig couperen (oftewel afbranden of afknippen) van biggenstaarten verbiedt, wordt door Nederland niet gehandhaafd. De Partij voor de Dierenfractie vindt dit onbegrijpelijk en roept de Europese Commissie op om in te grijpen.

In de Europese richtlijn - die minimumnormen ter bescherming van varkens vaststelt – is sinds 1991 opgenomen dat het couperen van biggenstaarten niet als routinemaatregel mag worden uitgevoerd. De richtlijn is in Nederland in 1994 omgezet in wetgeving: het routinematig afbranden van biggenstaarten is dus officieel verboden. Deze ingreep is zeer dieronvriendelijk: jonge varkentjes schreeuwen het letterlijk uit van de pijn als hun staartje wordt afgebrand. Het gebeurt zelfs zonder verdoving.

Minister Adema heeft recent in antwoorden op vragen van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren toegegeven dat bij 99% van de biggen in Nederland nog steeds hun staartje wordt afgebrand. Dit zijn jaarlijks bijna 28 miljoen biggetjes. De reden voor het afbranden is volgens Adema een te open formulering van de wet, waardoor die slecht handhaafbaar zou zijn. Maar die wet heeft hij zelf opgesteld. De Minister heeft sinds 1991 de tijd gehad om de wet beter te formuleren.

De Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, ondersteund door de fractie in het Europees Parlement, dient vandaag een officiële klacht in bij de Europese Commissie. De fractie roept de Europese Commissie op om de implementatie van de richtlijn in Nederland op korte termijn af te dwingen. Zodat biggetjes eindelijk beschermd gaan worden tegen deze gruwelijke ingreep.

Afgelopen dinsdag nam de Eerste Kamer een motie aan van de Partij voor de Dieren waarin de Minister wordt opgeroepen om binnen zes maanden met een voorstel te komen waarin de Europese richtlijn zodanig geïmplementeerd wordt dat deze handhaafbaar is.