Niko Koffeman


Frac­tie­voor­zitter Eerste Kamer

Niko Koffeman (1958)
Niko Koffeman is de bedenker van de Partij voor de Dieren. Hij zit sinds 2007 namens de partij in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij sinds 2006 voorzitter van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation.

Al sinds zijn jeugd is Niko een gedreven dieren-, natuur- en milieubeschermer. Hij voerde onder andere actie tegen de plezierjacht, tegen de drijfjacht op wilde zwijnen door het Koninklijk Huis en tegen de genetische manipulatie van dieren. Niko Koffeman was mede-oprichter van Wakker Dier, de stichting die strijdt voor het afschaffen van de bio-industrie. Ook is hij de bedenker van Adopteer-een-kip: biologisch gehouden kippen worden ‘geadopteerd’ door dierenliefhebbers, en in ruil voor hun financiële bijdrage krijgen deze elke maand zes eieren van ‘hun’ kip. Niko is tevens bedenker van de VegaPolis, een collectieve ziektekostenverzekering voor vegetariërs en vleesverlaters.

Niko Koffeman studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie werd hij leraar economie. Na enkele jaren verliet hij het onderwijs en koos voor het vak van communicatie-adviseur en reclamestrateeg. Hij was in die hoedanigheid nauw betrokken bij de opkomst van de SP. Achter de schermen begeleidde hij de SP bij haar groei van 0 naar 25 zetels in het Nederlandse parlement. Niko is naast de Partij voor de Dieren ook actief in de Faunabescherming.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren nu met drie zetels in de Eerste Kamer

Nieuwe Eerste Kamer vandaag geïnstalleerd

Vandaag werd de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Door 75 senatoren (van wie 44 nieuwe leden) werd de eed of belofte afgelegd. Peter Nicolaï werd als derde Kamerlid van de Partij voor de Dieren beëdigd en van harte welkom geheten door mede-senatoren Niko Koffeman en Christine Teunissen. Samen vormen zij vanaf vandaag het driekoppig groeiend verzet in de Eerste Kamer: "Wij zullen de doorslaggevend...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws