Niko Koffeman


Frac­tie­voor­zitter Eerste Kamer

Niko Koffeman (1958) is de bedenker van de Partij voor de Dieren. Hij zit sinds 2007 namens de partij in de Eerste Kamer als fractievoorzitter. Daarnaast is hij sinds 2006 voorzitter van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation.

Al sinds zijn jeugd is Niko een gedreven dieren-, natuur- en milieubeschermer. Hij voerde onder andere actie tegen de plezierjacht, tegen de drijfjacht op wilde zwijnen door het Koninklijk Huis en tegen de genetische manipulatie van dieren. Niko Koffeman was mede-oprichter van Wakker Dier, de stichting die strijdt voor het afschaffen van de bio-industrie. Ook is hij de bedenker van Adopteer-een-kip: biologisch gehouden kippen worden ‘geadopteerd’ door dierenliefhebbers, en in ruil voor hun financiële bijdrage krijgen deze elke maand zes eieren van ‘hun’ kip. Niko is tevens bedenker van de VegaPolis, een collectieve ziektekostenverzekering voor vegetariërs en vleesverlaters.

Niko Koffeman studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie werd hij leraar economie. Na enkele jaren verliet hij het onderwijs en koos voor het vak van communicatie-adviseur en reclamestrateeg. Niko is ook actief in de Faunabescherming.

Commissies: EZK/LNV, EUZA, I&A/JBZ-Raad en College van Senioren.

Gerelateerd

Stem­checker Eerste Kamer

Voor wie zweeft tussen PvdD, GL, PvdA en D66

Op 15 maart mogen we naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten. Die stem is ook bepalend voor de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van Eerste Kamer. Zweef je nog? Overweeg je ‘strategisch’ te stemmen op GL/PvdA om te zorgen voor een sterk links blok in de Eerste Kamer? Dan kan deze kieswijzer, of beter gezegd, stemchecker, nuttig zijn voor jo...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws