Niko Koffeman


Frac­tie­voor­zitter Eerste Kamer

Niko Koffeman (1958) is de bedenker van de Partij voor de Dieren. Hij zit sinds 2007 namens de partij in de Eerste Kamer als fractievoorzitter. Daarnaast is hij sinds 2006 voorzitter van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation.

Al sinds zijn jeugd is Niko een gedreven dieren-, natuur- en milieubeschermer. Hij voerde onder andere actie tegen de plezierjacht, tegen de drijfjacht op wilde zwijnen door het Koninklijk Huis en tegen de genetische manipulatie van dieren. Niko Koffeman was mede-oprichter van Wakker Dier, de stichting die strijdt voor het afschaffen van de bio-industrie. Ook is hij de bedenker van Adopteer-een-kip: biologisch gehouden kippen worden ‘geadopteerd’ door dierenliefhebbers, en in ruil voor hun financiële bijdrage krijgen deze elke maand zes eieren van ‘hun’ kip. Niko is tevens bedenker van de VegaPolis, een collectieve ziektekostenverzekering voor vegetariërs en vleesverlaters.

Niko Koffeman studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie werd hij leraar economie. Na enkele jaren verliet hij het onderwijs en koos voor het vak van communicatie-adviseur en reclamestrateeg. Niko is ook actief in de Faunabescherming.

Commissies: EZK/LNV, EUZA, I&A/JBZ-Raad en College van Senioren.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren unaniem tegen nieuwe pensi­oenwet

Fractie ziet onacceptabele bezwaren in WTP

Tijdens de hoofdelijke stemming op 30 mei zullen alle fractieleden van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer tegen de nieuwe pensioenwet stemmen. De fractie erkent dat er behoefte is aan hervorming van de pensioenwetgeving vanwege de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking. Maar de nadelen van de nieuwe wet wegen zo zwaar dat de fractie zich genoodzaakt ziet de wet in de voorgestelde v...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws