Ingrid Visseren-Hamakers


Eerste Kamerlid

Ingrid Visseren-Hamakers

Ingrid Visseren-Hamakers (1970) is hoogleraar Milieubeleid en Politiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze bestudeert de fundamentele maatschappelijke veranderingen die nodig zijn voor een diervriendelijke, duurzame en rechtvaardige samenleving, in Nederland en wereldwijd. Hierbij besteedt ze met name aandacht aan de relaties tussen mens, dier en natuur, en het vormgeven van een duurzame en rechtvaardige economie. Ze onderzoekt hoe de versnelling van deze fundamentele veranderingen kan worden bestuurd en is gespecialiseerd in onder meer de onderwerpen biodiversiteit en natuur, landbouw en voedsel, en proefdiervrije innovatie. In 2016-2019 was ze Coordinating Lead Author van het mondiale rapport van de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Visseren is haar hele leven al een grote dieren- en natuurvriend. Tijdens haar studies Bedrijfskunde en Milieu- en Maatschappijwetenschappen was ze vrijwilliger voor verschillende dieren- en milieu organisaties. Na haar studies werkte ze onder meer voor de Provincie Zuid-Holland en de Dierenbescherming en was ze campagneleider Bossen voor Greenpeace Nederland. Na haar promotie-onderzoek in de Milieu- en Maatschappijwetenschappen werkte ze voor de Universiteit Wageningen en George Mason University in Virginia, V.S.

In 1998-2002 was Visseren deelgemeenteraadslid voor GroenLinks in Rotterdam IJsselmonde. In 2004-2007 was ze algemeen lid en Europasecretaris in het landelijk bestuur van GroenLinks.

Sinds 13 juni 2023 maakt Visseren deel uit van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer.

Commissies: EZK, EUZA, FIN & LNV.

Interview in Vox, 18 oktober 2023: "Ons huidige economische systeem staat duurzaamheid in de weg." https://www.voxweb.nl/nieuws/o...

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws