Vragen Visseren-Hamakers over de Wijziging begro­tings­staten Econo­mische Zaken en Klimaat 2023 (Voor­jaarsnota)


Indiendatum: sep. 2023

De Eerste Kamer fractie van de PvdD heeft de volgende vragen over de Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota)

  • Er staat op bl. 29 onder ‘bijdragen aan (inter)nationale organisaties’ een bijdrage vermeld van 7.770.000 euro aan de Nuclear Research Group (NRG). Waar is deze financiering voor bedoeld?
  • Zijn er nog andere begrotingsposten in de Voorjaarsnota op het gebied van kernenergie?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de Tijdelijke wet klimaatfonds

Lees verder

Vervolgvragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de Green Deal Industrial Plan

Lees verder

    Learn More Doneer