Vervolg­vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over de Green Deal Indu­strial Plan


Indiendatum: sep. 2023

De PvdD fractie heeft kennis genomen van de beantwoording van de vragen van het schriftelijk overleg van de Raad voor Concurrentievermogen van de Minister van 17 mei 2023.

Naar aanleiding van deze beantwoording heeft de PvdD fractie de volgende vragen:

1. Kan de Minister – voor huidige regeerperiode - een overzicht geven van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en beleidsdiscussies waarin kernenergie een rol speelt?

2. Welk standpunt heeft het Kabinet ingenomen in deze discussies?

3. Welke rol spelen welke Nederlandse en EU dossiers bij de kernenergie ambities van dit Kabinet?

4. Hoe groot is de potentiële financiering van kernenergie in Nederland via deze dossiers?

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers over de Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota)

Lees verder

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Lees verder

    Learn More Doneer