Vragen van Koffeman (PvdD) over hyperscale data­centers


Indiendatum: jul. 2022

De leden van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van het besluit van Meta om af te zien van de bouw van een hyperscale datacenter in Zeewolde. Kan het kabinet aangeven welke gevolgen dit besluit heeft op de uitvoering van de twee moties Koffeman?

1. Kan het kabinet het Rijksvastgoedbedrijf opdracht geven de gronden die gereserveerd waren voor het Hyperscale datacenter definitief niet aan Meta of enige andere partij met substantiƫle bouwplannen te verkopen? Zoja, op welke termijn en wijze? Zonee, waarom niet?

2. Is het kabinet bereid de wijziging van het bestemmingsplan Trekkersveld bij de Kroon voor te dragen voor vernietiging, nu Meta geen gebruik maakt van de voorgestelde mogelijkheid en alternatieve grootschalige bouwplannen op breed maatschappelijk en bestuurlijk verzet zouden stuiten? Zoja, op welke termijn? Zonee, waarom niet?

3. Deelt het kabinet de mening dat de gewijzigde omstandigheden van zowel de bestuurlijke samenstelling van de raad in Zeewolde, als het verzet in PS van Flevoland, als het zich terugtrekken van Meta, als het verzet in Tweede en Eerste Kamer aanleiding vormen tot vernietiging van het raadsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan? Zonee, waarom niet?

4. Deelt het kabinet de mening dat grootschalige bouwplannen niet passen in de gewenste bestemming Trekkersveld, ook niet door een koper van de gronden die reeds door Meta verworven waren? Zonee, waarom niet?

5. Is het waar dat Meta al gronden verworven had tegen een niet-marktconforme prijs en met voorrang aansluiten op het netwerk? Is het kabinet bereid na de terugtrekking van Meta de gronden onder soortgelijke condities te onteigenen, omdat de niet-marktconforme voorwaarden niet tot speculatieve winst voor Meta zouden mogen leiden? Zonee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

6. Is het kabinet met ons van mening dat het Trekkersveld geen andere infrastructurele bestemming zou moeten krijgen, maar dat zou moeten worden ingezet op landbouw en/of natuurontwikkeling? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en wijze?

Interessant voor jou

Vragen Prast over aanpak witwassen en terrorismefinanciering

Lees verder

Nadere vragen van Koffeman (PvdD) over stikstofproblematiek

Lees verder

    Learn More Doneer