Vragen Prast over aanpak witwassen en terro­ris­me­fi­nan­ciering


Indiendatum: 30 jun. 2022

De leden van de PvdD fractie danken de minister voor de toezending van de onderzoeksrapporten en de appreciatie ervan. Zij hebben de volgende vragen.

In het plenaire debat over de vierde anti witwasrichtlijn vroeg het lid Prast of de last voor PEPs en banken wellicht zou kunnen worden verminderd door onderling afstemming door de banken. De minister antwoordde toen dat hij dit een creatieve en intrigerende vraag vond, en dat hij die bij DNB zou neerleggen. Is dat gebeurd, en zo ja wat was het antwoord? Zo niet, is de minister bereid dit alsnog te doen?

De minister antwoordde in datzelfde debat op een vraag van het lid Prast of de screening van PEPs principle- of rule based zou dat deze principle-based zou worden. Is, nu de wet al enige tijd wordt toegepast, onderzocht of dat inderdaad het geval is? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet, en is de minister bereid dit alsnog te laten onderzoeken?

Is onderzocht of er banken zijn die PEPs en hun naasten weigeren als klant omdat ze de lasten van de controle te hoog vinden? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, is de minister bereid dat in kaart te brengen? Uit andere EU-landen komen geluiden dat banken klanten om deze reden weigeren.

De Ecorys studie brengt voor- en nadelen van de vestiging van de nieuwe anti-witwas autoriteit in Nederland in kaart. Het kabinet is voornemens mee te dingen. Gaat het kabinet hierbij een vestigingsplaats binnen Nederland noemen? Zo ja, welke? Het kabinet heeft als onderbouwing van het belang van Schiphol verwezen naar het winnen van het bod op de EMA, dat mede te danken zou zijn aan de hub functie van Schiphol. Betekent dit dat eventuele vestiging van de nieuwe autoriteit in Nederland ertoe zal leiden dat de beperkte passagiersruimte op Schiphol meer zal worden ingenomen door zakenreizigers? Zo ja, kan de minister reflecteren op de kosten en baten (niet alleen financieel) van vestiging voor omwonenden van Schiphol? Kan zij ook nader ingaan op het effect op de woonproblematiek in de Randstad? Het Ecorys onderzoek noemt de kosten van nieuwbouw, maar niet de inname van schaarse stikstofruimte en de extra CO2 uitstoot door deze nieuwbouw. Is de minister het met deze leden eens dat deze moet worden meegenomen? Hoeveel huizen kunnen er minder gebouwd worden in de Randstad als er nieuwbouw zal plaatsvinden voor de nieuwe autoriteit?

De leden van de PvdD zien uit naar de antwoorden op deze vragen.

Interessant voor jou

Aanvullende vragen Koffeman (PvdD) over de uitvoering van de motie over een subsidiestop op biomassa

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) over hyperscale datacenters

Lees verder

    Learn More Doneer