Vragen van Koffeman (PvdD) over biogrond­stoffen


Indiendatum: jan. 2023

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de brief van de staatssecretaris.

De leden vragen zich af welke conclusie de staatssecretaris verbindt aan het oordeel van de SER dat er geen eenduidig en algemeen geaccepteerde grondslag is om in beleid vast te leggen wat een eerlijk aandeel is van biogrondstoffen.

Is de staatssecretaris bereid tot het instellen van nader onderzoek om te komen tot een objectieve, wetenschappelijk gevalideerde benadering van dit vraagstuk in plaats van het moeilijk meetbare en handhaafbare voornemen om slechts een inspanningsverplichting op zich te nemen.

Deelt de staatssecretaris de mening van de leden dat een resultaatverplichting aanmerkelijk beter mogelijkheden zou bieden om inspanningen te valideren en meer vatbaar te maken voor parlementaire controle? Zonee, waarom niet?

Interessant voor jou

Nadere vragen Nicolaï (PvdD) over Adviescollege ICT-toetsing DSO (Omgevingswet)

Lees verder

Vragen van Koffeman (PvdD) n.a.v. 13e monitoringsrapportage NSL 2022

Lees verder

    Learn More Doneer