Vragen Koffeman (PvdD) over EU-veror­dening voor certi­fi­cering van kool­stof­ver­wij­dering


Indiendatum: 21 mrt. 2023

Vragen Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

De Partij voor de Dieren-fractie heeft met interesse kennisgenomen van het BNC-fiche COM(2022)672. Naar aanleiding van het BNC-fiche heeft de fractie een aantal vragen.

1. Wat gebeurt er met de opgevangen CO2? Kan de minister bevestigen dat de opgevangen CO2 niet, net zoals in Amerika, hergebruikt zal worden voor enhanced oil recovery (het principe waar CO2 met hoge druk wordt geïnjecteerd in een olieveld waar moeilijk winbare olie wordt losgeweekt).

2. Heleen de Coninck, wetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen en CO2-deskundige stelt in het FD[1]: “het ROAD-project (CO2-afvang en -opslag bij een kolencentrale in de Rotterdamse Haven, red.) kwam zelfs met een subsidie van meer dan 300 miljoen euro niet van de grond”. Kan de minister reflecteren op de voorziene hoge investeringen versus de nog onzekere resultaten van daadwerkelijke CO2-vermindering in de atmosfeer?

3. Is de minister het met de leden eens dat vertrouwen op CO2-opslag of -verwijdering averechts kan werken, in die zin dat grote industrieën zich minder gemotiveerd zullen tonen om minder CO2 uit te stoten? Is de minister het met de leden eens dat hiermee de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt – namelijk een reductie van 55% van CO2 in 2030 - in gevaar kunnen komen?

[1] Stekker uit Rotterdams project voor opvang CO2 (fd.nl)

Interessant voor jou

Nadere vragen PvdD (Prast) over tijdelijke liberalisering handel EU-Oekraine

Lees verder

Nadere vragen Koffeman (PvdD) over gezondheid omwonenden veehouderijen

Lees verder

    Learn More Doneer