Nadere vragen PvdD (Prast) over tijde­lijke libe­ra­li­sering handel EU-Oekraine


Indiendatum: 28 feb. 2023

Inbreng PvdD nader schriftelijk overleg tijdelijke liberalisering handel Oekraïne

De leden van de PvdD hebben naar aanleiding van de antwoorden op hun eerdere vragen behoefte aan nadere uitleg.

De minister schrijft dat de tariefliberalisering de uitvoer van schaarse landbouwproducten kan faciliteren. Als producten schaars zijn – aanbod kleiner dan de vraag – is tariefliberalisering (prijsverlaging) toch juist niet nodig voor de uitvoer vanuit Oekraïne? Graag een toelichting.

De minister schrijft dat de extra import door de EU juist kan bijdragen aan de voedselzekerheid in Afrika omdat de EU een deel van de import doorvoert naar die regio. Kan de minister toelichten welke rol de tariefsverlaging hierbij heeft gespeeld? Met andere woorden, waar is de kostendaling door de tariefsverlaging terechtgekomen?

Deze leden hadden gewezen op het feit dat een deel van de import wordt gebruikt als veevoer en vroeg de minister daarop te reflecteren en hiervoor aandacht te vragen in de EU. Zij missen deze reflectie en zouden die nog graag ontvangen.

Interessant voor jou

Nadere vragen PvdD (Nicolaï) over functioneren landsadvocaat Pels-Rijcken

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over EU-verordening voor certificering van koolstofverwijdering

Lees verder

    Learn More Doneer