Vragen Koffeman (PvdD) over de libe­ra­li­sering van de handel met Oekraïne


Indiendatum: 10 apr. 2024

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de brief van de minister van BHenO over de liberalisering van de handel met Oekraïne. Ze hebben daarover nog wel een aantal vragen.

- Is het waar dat de totale import van pluimveevlees (karkasgewicht) jaar-op-jaar met 5,8 procent is gestegen tot ongeveer 838 miljoen kilo? Is het waar dat hiervan 218 miljoen kilo uit Oekraïne kwam en dat dit ruim 47 procent meer was dan in de overeenkomstige periode van 2022?

- Is het waar dat Nederland op afstand de grootste importeur is van kip uit Oekraïne in de Europese Unie (EU)? Is het waar dat dit de vleespluimveesector in Nederland en België onder zware druk zet? Volgens de Belgische Landsbond Pluimvee importeert Nederland maandelijks evenveel pluimvee uit Oekraïne als de totale Belgische productie in een maand, is die stelling waar?

- Is het waar dat van de 20.000 ton Oekraïense kip die maandelijks naar de EU komt, 60 procent naar Nederland gaat? Is dat een hoeveelheid van 20 miljoen vleeskippen, wat overeenkomt met de totale productie van België? Is het waar dat het bij die import voornamelijk gaat om kipfilet, het duurste deel van de kip, wat de druk des te groter maakt?

- Deelt u de mening dat er sprake is van oneerlijke concurrentie voor boeren binnen de EU omdat de Oekraïense productie kunstmatig goedkoop gehouden kan worden door de lage binnenlandse graanprijzen in Oekraïne en door het feit dat de productie aan veel lagere standaarden kan voldoen dan die gelden binnen de EU op het terrein van dierenwelzijn en milieu? Zo nee, waarom niet?

- Deelt u de mening dat de maatregel marktverstorend werkt, terwijl maar één groot bedrijf in Oekraïne, MHP, van de situatie profiteert? Is het waar dat dit grootste pluimveebedrijf van Oekraïne volgens onderzoek belasting ontwijkt via Luxemburg en Cyprus en dat ook in Oekraïne onderzoek is gedaan naar ongeoorloofde staatssteun aan het bedrijf? [1] Op welke wijze ondersteunt de maatregel daarmee de Oekraïense bevolking, wat het doel is van het loslaten van tarieven? Kan de oneerlijke concurrentie die hierdoor ontstaat ook een onbedoelde prikkel vormen voor Pluimveehouders binnen de EU om normen op het gebied van dierenwelzijn en milieu te ontwijken om het concurrentienadeel te compenseren?

- Is het waar dat MHP een verwerkingsfaciliteit heeft in Nederland (Veenendaal) en dat daarmee de concurrentie met Nederlandse producenten nog groter is geworden? Klopt het dat NOP en NVP grote bezwaren hebben geuit tegen de import van kip die niet aan dezelfde eisen voor milieu en dierenwelzijn voldoet als kip die in Nederland geproduceerd wordt? Is aan die bezwaren tegemoet gekomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

- Kan het kabinet uiteen zetten waarom voedselexport vanuit een land in oorlog zou moeten bevorderd, terwijl de binnenlandse voedselvoorziening daaronder zou kunnen lijden?

- Kunt u aangeven of er ook sprake is van concurrentienadeel voor Nederlandse of EU ondernemers die actief zijn in andere sectoren dan pluimvee en eieren, als gevolg van de importvrijstelling voor Oekraïne?

- Zo ja, kunt u een indruk geven van die nadelen, is het nadeel te kwantificeren?

- Is het waar dat Oekraïne in de jaarlijkse corruptie index nog steeds een bedenkelijke positie inneemt ten opzichte van landen binnen de EU? Vormt dat gegeven een belemmering voor het verlenen van importvrijstellingen?

- Is er zicht op recent onderzoek naar ongeoorloofde staatssteun of corruptie bij MHP, het bedrijf dat het meest lijkt te profiteren van de importvrijstellingen? [2]

- Kan het kabinet aangeven welke andere bedrijven of instellingen profiteren van de importvrijstellingen en wat de betekenis ervan is voor de Oekraïense economie en bevolking?

- Vormen de extreem grote voordelen voor MHP aanleiding om de generieke importvrijstelling te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.reuters.com/articl...

[2] https://www.poultryworld.net/p...

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers & Nicolaï (PvdD) over Actualisering diergezondheidsregels (Wet dieren)

Lees verder

Bijdrage Koffeman (PvdD) over klimaatbeleid luchtvaart - brief EK 31.936, AV

Lees verder

    Learn More Doneer