Vragen Koffeman (PvdD) over de aanbieding ontwerp­con­cessie Hoof­drailnet 2025-2033


Indiendatum: 3 okt. 2023

Vragen over de aanbieding ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

De Partij voor de Dierenfractie heeft met interesse kennisgenomen van de aanbieding ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033. Naar aanleiding van de brief heeft de fractie een aantal vragen.

De minister stelt in haar brief: “op langere afstand zijn goede treinverbindingen met onder andere Brussel, Parijs, Londen en Berlijn van groot belang voor Nederland. In het kader van duurzame mobiliteit is het nodig dat mensen op relatief korte afstanden minder gaan vliegen en meer en betere mogelijkheden krijgen om de trein te nemen naar bestemmingen binnen Europa. Daarom is een aantrekkelijk aanbod van internationale treinverbindingen essentieel.” (p.3)

1. Deelt de minister de visie van de Partij voor de Dieren dat niet alleen het aanbod van internationale treinverbindingen essentieel is, maar ook het aanbod van goedkope tickets voor internationale treinreizen? Kan de minister reflecteren op het feit dat de ticketprijzen voor vliegreizen naar Europese bestemmingen vaak nog (veel) goedkoper zijn dan tickets voor treinreizen? Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat er nog altijd massaal gekozen wordt voor het vliegtuig in plaats van de trein? Deelt de minister de mening van de Partij voor de Dieren dat dit absoluut niet gewenst is?

De minister stelt in zijn brief: “het veranderde reisgedrag na de coronapandemie, de daling van het aantal reizigers en de gestegen kosten beperken de mogelijkheden om, binnen het huidige budget, onze groeiambities voor het treinaanbod nu te realiseren.” (p.4)

2. Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat, gezien de ongekende problemen die op ons af gaan komen door klimaatverandering, er alles op alles gezet moet worden om de groeiambities voor het treinaanbod wel degelijk te realiseren, zodat vervuilende vervoersopties zoals het nemen van de auto, minder aantrekkelijk worden?

De minister stelt in haar brief: “Op het gebied van tarieven creëer ik ruimte voor een tariefverhoging van 3,5% per 1 januari 2024. Per 1 januari 2026 komt daar een verhoging van 3,5% bij. Beide tariefverhogingen komen bovenop de reguliere tariefverhogingen op dat moment.” (p.10)

Stel, je woont in Alkmaar en je wilt je opa opzoeken in Breda. Van Alkmaar naar Breda betaal je nu voor een retour in de 2e klas 51,20 euro per persoon. Daar komt vanaf 2024 nog 7% bij (dus hier zijn de reguliere tariefverhogingen nog niet eens in meegenomen). Dat is 54,78 euro om je opa een dagje op te zoeken.

3. Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat deze prijzen voor een Nederlander met een gemiddeld inkomen veel te hoog zijn? Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat dit zorgt voor een nationaal vervoerssysteem waar slechts mensen met een hoog inkomen van gebruik kunnen maken? Is de minister het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat je hiermee mensen uitsluit om mee te doen aan de maatschappij?

Interessant voor jou

Vragen van Nicolai (PvdD) over oprichting NewCo in kader van bouw kernreactor PALLAS

Lees verder

Vragen van Visseren-Hamakers (PvdD) over Europese verordening voor nieuwe genomische technieken

Lees verder

    Learn More Doneer