Vragen van Nicolai (PvdD) over oprichting NewCo in kader van bouw kern­re­actor PALLAS


Indiendatum: 10 okt. 2023

Inbreng van de PvdD over oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon NewCo in het kader van het PALLAS-project1 en van de bij brief van 2 oktober 2023 aangeboden conceptstatuten:

De leden van de fractie van de PvdD hebben naar aanleiding hiervan nog de volgende vragen. In de als bijlage bij de brief van 19 september jl. bijgevoegde brief van 6 juni 2023 over de oprichting van de rechtspersoon ten behoeve van de bouw en exploitatie van de PALLAS-reactor heeft de Algemene Rekenkamer een aantal punten benoemd waarbij aanpassing van de conceptstatuten nodig werd geacht. De leden van de fractie van de PvdD vragen of u per punt kunt aangeven of het advies van de Algemene Rekenkamer (volledig) is gevolgd. Als dat niet is gebeurd, vernemen zij ook graag op welke gronden van het advies is afgeweken.


Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader (2021-2027)

Lees verder

Vragen Koffeman (PvdD) over de aanbieding ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

Lees verder

    Learn More Doneer