Vragen Koffeman over 9e supple­toire begroting EZK tijdelijk prijs­plafond klein­ver­bruikers


Indiendatum: 6 dec. 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben vragen over het tijdelijk prijsplafond voor kleinverbruikers.

1. Kan de minister aangeven hoeveel huishoudens/individuen niet in aanmerking komen voor het tijdelijk prijsplafond energie?

2. Hoeveel huishoudens/individuen vallen naar schatting buiten de regeling, omdat ze gebruik maken van een gezamenlijke aansluiting zoals blokverwarming?

3. Hoeveel mensen vallen (deels) buiten de regeling omdat ze een energierekening hebben die 's zomers ingrijpend afwijkt van die in de winter door toepassing van zonnepanelen?

4. Hoe beoordeelt de minister in dit kader de situatie van mensen die noodgedwongen en legaal in een vakantiepark wonen?

5. Deelt de minister de mening dat wanneer het energieplafond vorm krijgt via een ministeriële regeling de beide Kamers niet de invloed uit kunnen oefenen die bij uitgaven van deze omvang en die een zo groot deel van de bevolking raken hoort?

Interessant voor jou

Vragen Nicolaï (PvdD) over uitvoering amendement bij wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidsregelgeving

Lees verder

Nader schriftelijk overleg Koffeman over beleidsinzet biogrondstoffen

Lees verder

    Learn More Doneer