Schrif­te­lijke vragen over gevaar van botsingen tussen vogels en vlieg­tuigen bij Lelystad Airport


Indiendatum: apr. 2019

De Partij voor de Dieren heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van de verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport (EK.936). De fractie heeft daar nog enkele vragen over.

Het valt de fractie op dat in de brief geen aandacht wordt besteed aan de vele vogels (ganzen, aalschovers, zwanen) die leven rondom Lelystad Airport, bijvoorbeeld in de Oostvaardersplassen (OVP) en het IJsselmeer. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over het risico op mogelijke botsingen tussen vliegtuigen en vogels aldaar. In een straal van 20 kilometer rondom Schiphol worden nu al jaarlijks duizenden ganzen bijeengedreven en in opdracht van het Rijk afgeschoten en vergast om botsingen te voorkomen. Kan de minister garanderen dat in Lelystad en omgeving niet ook vogels vergast of neergeschoten zullen worden met hetzelfde doel? En is de minister bereid nader onderzoek te laten doen naar de mogelijke gevaren van vliegen boven de vogelrijke gebieden in de omgeving van Lelystad Airport?

Is de minister bereid een inventarisatie te maken van de aantrekkingskracht op vogels van de teelt van voedselgewassen rond Lelystad Airport en die van na de oogst achtergebleven oogstresten?

Kan de minister ook helder maken wat de risico’s zijn voor vogels in de Oostvaardersplassen van toenemend vliegverkeer op Lelystad Airport, toegenomen geluidshinder nabij het broedgebied van beschermde soorten broedvogels, zoals de zeearend?

Is er een inventarisatie van te verwachten veranderingen in populaties, naar aanleiding van het gewijzigde faunabeleid in de OVP? Welke veranderingen zijn hiervan te verwachten voor de veiligheid van het vliegverkeer van zowel vogels als mensen?

Is de minister bereid een aan de meest recente situatie aangepaste natuureffectrapportage te doen opstellen en die met de Kamer te delen?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland

Lees verder

Schriftelijke vragen Koffeman over ontwikkelingsbank Invest-NL

Lees verder

    Learn More Doneer