Schrif­te­lijke vragen over vestiging van buiten­landse bedrijven in Nederland


Indiendatum: apr. 2019

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft met belangstelling kennis genomen van het strategisch aanvalsplan 2018-201 The Netherlands: Digital Gateway to Europe en de brief van de minister van 14 maart 2019 waarin hij ingaat op de vragen van deze commissie van 29 januari 2019.

De fractie heeft nog enkele vragen.

In het aanvalsplan worden buitenlandse bedrijven genoemd die door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in de afgelopen 40 jaar zijn ondersteund bij hun vestiging in of uitbreiding naar Europa en meer in bijzonder Nederland. Bedrijven als Boeing, Eastman Chemical, Samsung en Saudi Aramco. Wat opvalt dat het veelal gaat om bedrijven die weliswaar een grote omzet hebben, maar die zwaar leunen op het gebruik van fossiele grondstoffen.

Bij de acquisitiecriteria voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven in de komende jaren wordt de nadruk gelegd op “missiegedreven innovaties, digitalisering en verduurzaming”, en meer in het bijzonder op bedrijven die de Nederlandse economie zullen versterken en werkgelegenheid zullen creëren. De PvdD-fractie is van mening dat de minister bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven te veel waarde hecht aan economische belangen en te weinig rekening houdt met mogelijke schadelijke gevolgen van die bedrijven voor klimaat, natuur en mensenrechten, in Nederland of elders.

De fractie vraagt de minister of bij de selectie van buitenlandse bedrijven ook rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld onethische bedrijfsvoering of het gebruik van grondstoffen die schadelijk zijn voor de natuur (zoals palmolie)? En zo ja, is dat voor de minister dan een reden om een bedrijf niet naar Nederland te halen, zoals de PvdD graag ziet. Wij horen graag hoe de minister wil voorkomen dat bedrijven met een schadelijke impact op klimaat, natuur en mensenrechten naar Nederland komen of hun vestigingen in Nederland kunnen uitbreiden. Is de minister bereid die bedrijven uit te sluiten van vestiging of uitbreiding in Nederland?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Koffeman over bestuursrechtelijke handhaving van Wet op verbod pelsdierhouderij

Lees verder

Schriftelijke vragen over gevaar van botsingen tussen vogels en vliegtuigen bij Lelystad Airport

Lees verder

    Learn More Doneer