Nadere vragen Koffeman (PvdD) over geen subsidies op het stoken van houtige biomassa


Indiendatum: 4 jun. 2024

De leden van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de antwoorden van de minister d.d. 1 mei 2024. De leden hebben nog enkele aanvullende vragen.

Het is de leden niet duidelijk waarom er tussen gemeente, provincie en Vattenfall wel overleg is over een alternatief voor de biomassacentrale terwijl de minister daarin niet lijkt te participeren. Wat is de reden van de afwachtende houding van de minister, terwijl de minister op de hoogte is van de herhaalde wens van het parlement om tot versnelde afbouw te komen? Wat is erop tegen om ook vanuit het ministerie te komen tot het vinden van milieuvriendelijke alternatieven?

De leden zien het antwoord van de minister met belangstelling tegemoet.

Interessant voor jou

Vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over nieuwe kerncentrales

Lees verder

Nadere vragen Visseren-Hamakers (PvdD) over biotechnologie en bioproductie (BNC-fiche COM(2024)137)

Lees verder

    Learn More Doneer