Partij voor de Dieren stemt tegen de Corona-spoedwet


27 oktober 2020
De Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft op 27 oktober in de Eerste Kamer tegen de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, ook wel de spoedwet, gestemd.

De wet geeft ministers op talloze punten blanco bevoegdheden waarop het parlement onvoldoende grip heeft. Zodra de wet in werking treedt, wordt ook de zogeheten 1,5 meter-samenleving juridisch een feit. PvdD-senator Peter Nicolaï: “Scholieren die buiten school op minder dan 1,5 meter staan te kletsen zijn strafbaar. Een potje voetballen is verboden. Partners die naast elkaar op een bankje in het park zitten, krijgen een boete als ze niet samenwonen. Het parlement kan daar zelf niets aan veranderen, de macht ligt bij de ministers om te bepalen wat nog wordt toegestaan.”

Ook stemt de Partij voor de Dieren tegen de wet omdat alleen de Tweede Kamer instemmingsrecht krijgt. Dat is voor de PvdD-fractie onacceptabel. Nicolaï: “Een Eerste Kamer die dat accepteert, is rijp voor de intensive care.”

Een ander punt is de tunnelvisie die in de wet is ingebakken. Het enige doel is de bestrijding van de pandemie en andere maatschappelijke doelen zijn in het wettelijk afwegingskader niet opgenomen. Dus het belang van gezond voedsel, goed leefklimaat, cultuur, deugdelijke onderwijs, werkgelegenheid komen in de wet niet aan bod. Een wet met zo’n ééndimensionaal karakter doet volgens de fractie geen recht aan de maatschappelijke behoeften.

Ook op een ander punt is de wet gebrekkig. De minister gaf toe dat nertsenfokkerijen tikkende tijdbommen zijn omdat vast staat dat nertsen bevattelijk zijn voor het virus en het op mensen kunnen overdragen. “Terwijl de Corona-spoedwet bedoeld is om het risico van verspreiding van het virus in te dammen, blijft de regering weigeren om in de wet te voorzien in een bevoegdheid om nertsenhouderijen te sluiten. Dat is een onvergeeflijke fout”, aldus Nicolaï.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2020 na hoofdelijke stemming aangenomen, met 48 stemmen voor (GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD, ChristenUnie, SGP, OSF en 50PLUS) en 24 stemmen tegen (Partij voor de Dieren, SP, Fractie-Otten, FVD, en PVV).

Gerelateerd nieuws

Prinsjesdag 2020: Senatoren PvdD dragen outfit met boodschap

Niet alleen Tweede Kamer-fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren verscheen traditiegetrouw in een prot...

Lees verder

Stembiljet ook dit jaar te groot voor kwetsbare kiezers

“Stembiljet te groot volgens OVSE” De stembiljetten voldoen ook dit jaar niet aan de aanbevelingen van de OVSE om bij de g...

Lees verder