Massale steun voor motie-Koffeman voor pas op de plaats mega­da­ta­center in Zeewolde


22 maart 2022

Succes in de Eerste Kamer: Massale steun voor motie PvdD voor pas op de plaats datacenter Zeewolde

Een overgrote meerderheid van de Eerste Kamer stemde vandaag in met een motie van PvdD-senator Niko Koffeman die het kabinet oproept een pas op de plaats te maken en eerst na te gaan of de bouw van het datacenter in Zeewolde mogelijk in strijd is met het rijksbeleid. Koffeman spreekt van een “grote overwinning.” Maar liefst 53 van de 75 senatoren stemden vóór de motie. Ook de Eerste Kamerfracties van D66 en CU stemden in met de oproep aan het kabinet. Alleen coalitiepartijen VVD en CDA stemden tegen. Koffeman hoopt dat "uitstel leidt tot afstel."

Meta

Het megadatacenter van Facebook-moederbedrijf Meta zou maar liefst 166 hectare in beslag nemen – te vergelijken met 250 voetbalvelden – en de hoeveelheid duurzame energie verbruiken waarmee 450.000 huishoudens in Amsterdam van groene energie voorzien zouden kunnen worden. De Partij voor de Dieren vindt dat de beperkte duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt in de eerste plaats moet gaan naar huishoudens, niet naar een energieslurpend datacenter. Daarnaast gaat het om een gebied dat bestaat uit vruchtbare kleigrond, die hard nodig zal zijn bij de overgang naar biologische landbouw.

Schorsen

De Kroon is bevoegd besluiten van gemeentebesturen te schorsen wanneer die in strijd met het algemeen belang geacht worden. Het kabinet heeft aangegeven dat hyperscale datacenters een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot hun maatschappelijke en/of economische meerwaarde. Vestiging van hyperscale datacenters van groter dan 10 hectare is in strijd met het voorbereidingsbesluit dat het kabinet genomen heeft in afwachting van de Nationale Omgevingsvisie over vestigingsplaatsen, maar het kabinet heeft het 166 hectare grote project van Facebook/Meta daarvan uitgezonderd.

Denemarken

De motie-Koffeman roept het kabinet op de uitvoering van het bestemmingsplan voor Zeewolde tegen te houden, totdat een landelijk datacenterbeleid is opgesteld in de Nationale Omgevingsvisie, het langetermijnplan voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het vaststellen van die visie duurt negen maanden, en inclusief bezwaartermijn „twee jaar”, denkt Koffeman. „Dat gaat Facebook niet afwachten”, denkt hij. Koffeman hoopt dat na alle “gedoe” Meta van vestiging in Zeewolde af zal zien en zal kiezen voor andere locatie. Meta heeft een optie op een stuk grond in Denemarken achter de hand.

Gerelateerd nieuws

Eerste Kamer blokkeert snelle verkoop grond voor datacenter Facebook/Meta

De Eerste Kamer heeft het kabinet opgedragen mogelijke verkoopplannen van 80 hectare grond in Zeewolde ten behoeve van een hy...

Lees verder

PvdD-senator Nicolaï vraagt in Senaat aandacht voor onbestrafte oorlogsmisdaden Hendrikus Colijn

Tijdens het debat over de Staat van de Rechtsstaat vraagt Peter Nicolaï, emeritus hoogleraar publiekrecht en senator voor de ...

Lees verder