Eerste Kamer­fractie steunt besluit royement Wols­winkel


16 oktober 2019

De Eerste Kamerfractie steunt het besluit van het bestuur om Sebastiaan Wolswinkel te royeren als lid van de partij. Bestuursbesluiten dienen door de bestuursleden gezamenlijk te worden genomen en het bestuur behoort eenduidige standpunten uit te dragen. Bestuurders die stelselmatig van dat uitgangspunt afwijken, schaden de partij en haar democratische organisatie. Alleen het Congres als hoogste orgaan, het voltallige bestuur en de Tweede Kamerfractie (bij wie het politieke primaat ligt) zijn verantwoordelijk voor de koers van de partij. Wie daarvan wil afwijken, beschadigt de Partij en de uitgangspunten die haar uniek maken.

Christine Teunissen

Peter Nicolaï

Niko Koffeman