"Hout op met houtstook"


Motie Koffeman tegen biomassa aange­nomen in Eerste Kamer

12 november 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag in grote meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren gesteund die de regering opdraagt om voorlopig geen nieuwe subsidies af te geven voor het bijstoken van hout in kolencentrales.

De motie Koffeman die vandaag is aangenomen is een belangrijke stap in een strijd die de Partij voor de Dieren al voert sinds haar intrede in het parlement. Een strijd tegen de schijnwerkelijkheid dat het verbranden van biomassa duurzaam zou zijn. Waar eerdere moties in de Tweede Kamer (o.a. [1] en [2]) nog door vrijwel het hele parlement verworpen werden, is er nu een duidelijke meerderheid die zich uitspreekt tegen het subsidiëren van houtstook in kolencentrales. "Een Eerste Kamer, die ook in meerderheid aangeeft niet langer akkoord te gaan met het sprookje dat bijstook van biomassa goed zou zijn voor het klimaat, dat is een grote doorbraak in denken te noemen", aldus PvdD-senator Niko Koffeman.

Omdat politici in het verleden afgesproken hebben dat biomassa duurzaam zou zijn, wordt er in Nederland en ver daarbuiten op grote schaal bos gekapt om te verbranden in kolen- en biomassacentrales. Dit gebeurt met steun van overheidssubsidies. Niet alleen in Nederland loopt het areaal bos snel terug, ook in het buitenland wordt door middel van deze subsidies grote natuurschade aangericht.

Het verbranden van hout werkt juist averechts in de aanpak van de klimaatcrisis en de stikstofcrisis, zo onderstreepten wetenschappers recent nog. De stikstof- en CO2-uitstoot van houtstook is zo’n 20% hoger dan die van vervuilende kolen.

"Voor de Partij voor de Dieren heeft de natuur en de bossen die daar deel van uitmaken waarde in zichzelf", licht Esther Ouwehand, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, toe. "Maar wij zien de bomen daarnaast ook nog eens als de beste vorm van CO2-afvang en -opslag in de strijd tegen de opwarming van de Aarde. Om de huidige klimaatcrisis te bestrijden hebben we daarom niet alleen alle bestaande bomen nodig maar ook de aanplant van vele nieuwe. We moeten bomen planten en niet verbranden."

"De Eerste Kamer wilde er niet aan om de reeds vergeven subsidies terug te halen", vult senator Koffeman aan. "Maar de boodschap dat er niet zomaar nieuwe subsidies kunnen worden uitgegeven kan haast niet luider gegeven zijn."

Strijd gaat door
De Partij voor de Dieren zet de strijd volgende week voort in de Tweede Kamer. Die strijd richt zich niet alleen tegen bijstook in kolencentrales, maar ook tegen de bouw van nieuwe, kleinere, biomassacentrales. "Het stoken van hout is schadelijk voor de natuur, de biodiversiteit, de gezondheid en het klimaat en alleen daarom al geen subsidie waard! De aangenomen motie vandaag heeft dat weer een stuk dichterbij gebracht", aldus Ouwehand.

Gerelateerd nieuws

Eerste Kamerfractie steunt besluit royement Wolswinkel

De Eerste Kamerfractie steunt het besluit van het bestuur om Sebastiaan Wolswinkel te royeren als lid van de partij. Bestuurs...

Lees verder

Maidenspeech senator Peter Nicolaï over spoedwet stikstof

Senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren hield vandaag een kritische maidenspeech over de spoedwet stikstof, waarme...

Lees verder