Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over de invoe­rings­datum van de verbruiks­be­lasting alco­hol­vrije dranken


Uitstel met 1 jaar

12 december 2023

Motie 36.418, W


De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het belastingplan 2023 een verhoging van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken per 1 januari 2024 omvat;

Constaterende dat deze verhoging niet alleen frisdrank betreft maar ook vruchtensappen, groentesappen, alcoholvrij bier, alle andere dranken met minder dan 1,2% alcohol, en plantaardige zuivelalternatieven;

Overwegende dat deze maatregel verschillende doelstellingen van de overheid kan tegenwerken, onder meer op het gebied van gezondheid, landbouw en het ondersteunen van innovatieve en duurzame bedrijven;

Overwegende dat hiermee het voorgestelde beleid belangrijke negatieve neveneffecten heeft;

Overwegende dat de Tweede Kamer (II 2023/24, 36418, nr. 87, motie Grinwis) en Eerste Kamer (36410, F, motie Koffeman) verschillende moties hebben aangenomen op het gebied van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken en het suikergehalte van deze dranken;

Overwegende dat deze moties pas na de invoeringsdatum van 1 januari 2024 van de veranderingen van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zullen worden geïmplementeerd;

Overwegende dat hiermee vanaf 1 januari beleid met significante negatieve consequenties in werking zou treden;

Verzoekt de regering de invoeringsdatum van de nieuwe verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2025 zodat ongewenste neveneffecten kunnen worden voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VDD, CDA, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie-Koffeman over het splitsen van een bestaande woning vanwege de mantelzorgregeling

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over de afbouw van fossiele subsidies

Lees verder

    Learn More Doneer