Motie-Koffeman over het splitsen van een bestaande woning vanwege de mantel­zorg­re­geling


5 december 2023

36 190 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

G MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN

Voorgesteld 5 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat artikel 21, lid d van de Huisvestingswet het onmogelijk maakt om een woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden;

overwegende dat de regelgeving op het gebied van mantelzorgwoningen mogelijk maakt om vergunningsvrij te bouwen op het eigen erf;

overwegende dat het realiseren van een mantelzorgwoning binnen een bestaande woning op gespannen voet zou kunnen staan met art 21, lid d van de Huisvestingswet;

verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken tot splitsing van een bestaande woning, zonder splitsing van de eigendomssituatie, in het kader van de mantelzorgregeling;

en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Nicolai c.s. over instelling schadefonds Omgevingswet

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over de invoeringsdatum van de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

Lees verder

    Learn More Doneer