Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonne­pa­nelen op huur­wo­ningen


6 februari 2024

35 594 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

K MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS C.S.

Voorgesteld 6 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Minister overweegt 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op huurwoningen;

overwegende, dat 100 miljoen niet voldoende is om nog zeker 1,1 miljoen huurwoningen in Nederland te voorzien van zonnepanelen, zoals aangegeven door o.a. VNG, Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en Aedes;

constaterende, dat daardoor het gat tussen de koop- en huursector niet gedicht wordt;

roept de regering op te onderzoeken op welke wijze meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt kan worden en hierover uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 te berichten aan de Eerste Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, SP, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen

Lees verder

    Learn More Doneer