Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een over­heids­cam­pagne voor klein­ver­bruikers


6 februari 2024

35 594 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

L MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS C.S.

Voorgesteld 6 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het risico op netcongestie toeneemt door het toenemend gebruik van zonnepanelen;

overwegende, dat het elektriciteitsnet minder belast wordt wanneer kleinverbruikers de door hen opgewekte stroom gebruiken op momenten dat het stroomnet minder vol is;

overwegende, dat dit een gedragsverandering vereist bij kleinverbruikers;

overwegende, dat een overheidscampagne een bijdrage kan leveren aan die gedragsverandering;

verzoekt de regering een overheidscampagne te ontwikkelen waarmee kleinverbruikers van zonnepanelen over het nut van deze gedragsverandering worden geïnformeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

Nicolaï

Koffeman


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, GL-PvdA, Volt, SGP, PvdD, BBB, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over subsidie voor thuisaccu's op zoutwater

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningen

Lees verder

    Learn More Doneer