Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaat­fonds voor zonne­pa­nelen op huur­wo­ningen


6 februari 2024

35 594 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

J MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS C.S.

Voorgesteld 6 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Minister overweegt 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op huurwoningen;

constaterende, dat hij dit alleen overweegt als de salderingsregeling wordt afgebouwd;

overwegende, dat investeringen uit het Klimaatfonds los staan van het besluit over de salderingsregeling;

roept de regering op de 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds zo spoedig mogelijk en uiterlijk vanaf 2025 beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op huurwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

Van Apeldoorn

Nicolaï

Koffeman


Status

Verworpen

Voor

Tegen