Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over het uitwerken van scenario's zonder kern­energie


19 december 2023

36 274 Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

G MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS C.S.

Voorgesteld 19 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tijdelijke wet Klimaatfonds 5 miljard euro aan reserveringen omvat ten behoeve van de verdere ontwikkeling van kernenergie;

overwegende dat kernenergie serieuze negatieve gevolgen met zich meebrengt;

overwegende dat er verschillende scenario's zonder kernenergie bestaan voor het toekomstige Nederlandse energiesysteem 1;

verzoekt de regering om scenario's voor het toekomstige Nederlandse energiesysteem zonder kernenergie verder uit te werken, zodat deze kunnen worden meegenomen in toekomstige besluitvorming over het Nederlandse energiesysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

Van Apeldoorn

Koffeman

1 Zie o.a. Quintel en Witteveen en Bos (2023). Vergelijkende analyse systeemstudies en scenario-analyses energiesysteem (overheid.nl).


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, OPNL, PvdDenSP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over het zo snel mogelijk invoeren van een nultarief in verbruiksbelasting voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over subsidie voor thuisaccu's op zoutwater

Lees verder

    Learn More Doneer