Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over subsidie voor thuisaccu's op zoutwater


6 februari 2024

35 594 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

M MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS C.S.

Voorgesteld 6 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het risico op netcongestie toeneemt door het toenemend gebruik van zonnepanelen;

constaterende, dat dit deels opgelost kan worden wanneer meer thuisgebruikers een thuisaccu gebruiken waarmee zij een deel van hun zelf opgewekte stroom kunnen opslaan en op een later moment kunnen gebruiken;

overwegende, dat er momenteel nog geen subsidie bestaat voor thuisaccu's;

overwegende, dat thuisaccu's op zoutwater een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief zijn voor lithium- en loodzuur-accu's;

overwegende, dat de kosten voor zoutwater-accu's voor kleinverbruikers een drempel kunnen vormen voor de aanschaf;

verzoekt de regering te onderzoeken of subsidie voor thuisaccu's op zoutwater per 1 januari 2025 mogelijk is en daarover uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

Nicolaï

Koffeman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) over het uitwerken van scenario's zonder kernenergie

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers

Lees verder

    Learn More Doneer