Motie Visseren-Hamakers over stemmen vóór de Europese herstelwet


12 maart 2024

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat vele wetenschappelijke (natuur)organisaties de noodklok luiden over de slechte staat van de Nederlandse natuur;

Overwegende dat maatregelen nodig zijn om de Nederlandse natuur te herstellen;

Overwegende dat een sterke en gezonde Nederlandse natuur noodzakelijk is voor mens en dier;

Overwegende dat de Europese herstelwet aan lidstaten een inspanningsverplichting voorschrijft waarmee de staat van de natuur van dat land in ieder geval niet verder achteruit mag gaan;

Overwegende dat de Europese herstelwet binnenkort ter stemming staat in de Europese Raad;

Verzoekt de minister om namens Nederland vóór de Europese herstelwet te stemmen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers


Status

Ingediend

Voor

Tegen