Motie Visseren-Hamakers (PvdD) over het handhaven van het verbod op routi­ne­matig couperen (35.746, G)


28 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in artikel 8 van bijlage I van de EEG-Richtlijn 2008/120 die betrekking heeft op minimumnormen ter bescherming van varkens eisen zijn opgenomen die zijn overgenomen in artikel 2.3 van het Besluit diergeneeskundigen;

overwegende, dat de Minister heeft aangegeven dat terwijl in de richtlijn staat dat het couperen van staarten en het verkleinen van de hoektanden bij biggen niet routinematig mag worden uitgevoerd, bij 99% van de biggen in Nederland de staart wordt gecoupeerd; overwegende, dat de Minister heeft aangegeven dat de in de richtlijn opgenomen en in het Besluit diergeneeskundigen overgenomen voorwaarden te open zijn geformuleerd, en dat daardoor het verbod op het routinematig couperen lastig handhaafbaar is;

overwegende, dat de Minister voorts heeft aangegeven dat totdat deze normen nader zijn ingevuld, uniforme handhaving in de praktijk niet mogelijk is;verzoekt de regering binnen zes maanden met een voorstel te komen waarin de Europese richtlijn zodanig geïmplementeerd zal worden dat deze handhaafbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers

Nicolaï

Koffeman

Van Aelst-Den Uijl

Aerdts

Van Der Goot


Status

Aangenomen

Voor

OPNL, Volt, SP, D66, dePvdD, D66, VVD

Tegen

JA21, BBB, PVV, FVD, CU, CDA, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers over stemmen vóór de Europese herstelwet

Lees verder

Motie-Nicolai (PvdD) c.s. over bij het verschaffen van militaire middelen aan Oekraïne deze niet voor clustermunitie te gebruiken

Lees verder

    Learn More Doneer