Motie Visseren-Hamakers over stoppen met dier­proeven in het voort­gezet onderwijs


12 maart 2024

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat de transitie naar proefdiervrije innovatie nog altijd traag gaat en dat er in 2022 in Nederland zelfs meer dierenproeven werden gedaan dan in de jaren daarvoor;

Overwegende dat bij sommige bachelor- en masters opleidingen dierproeven nog altijd worden toegepast, terwijl bij soortgelijke opleidingen alternatieven worden gebruikt;

Overwegende dat voor het bachelor en master’s onderwijs voldoende alternatieven beschikbaar zijn;

Overwegende dat toepassing van dierproeven terwijl alternatieven voorhanden zijn kan worden gezien als in strijd met verschillende uitgangspunten van wetgeving en beleid op het gebied van dierproeven, zoals de 3 Vs (vervanging, vermindering en verfijning) en de dierproef als ‘last resort’ (uit EU Directive 2010/63).

Verzoekt de minister om in het kader van vergunningverlening geen toestemming meer te geven voor dierproeven bij deze opleidingen met ingang van het academisch jaar 2025-2026,

En gaat over tot de orde van de dag.

Visseren-Hamakers


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visseren-Hamakers over genetische manipulatie van planten

Lees verder

Motie Visseren-Hamakers over stemmen vóór de Europese herstelwet

Lees verder

    Learn More Doneer