Motie-Visseren-Hamakers over het door­re­kenen van een vlaktaks


4 juli 2023

36 169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

H MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS

Voorgesteld 27 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in 2024 de Klimaatwet opnieuw te wijzigen;

constaterende, dat grote vervuilers minder voor hun energie betalen dan huishoudens en kleine ondernemers door het degressieve tarief in de energiebelasting;

overwegende, dat het degressieve tarief de besparingsprikkel voor grote vervuilers uit de energiebelasting haalt;

constaterende, dat in het coalitieakkoord staat dat de energiebelasting minder degressief wordt;

overwegende, dat van een minder degressief tarief nog steeds een te zwakke besparings- en verduurzamingsprikkel uitgaat;

verzoekt de regering om bij de aangekondigde wijziging van de Klimaatwet en de aanpassing van het Klimaatplan met een doorrekening van een vlaktaks te komen, met energiebesparing en verduurzaming als voorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Visseren-Hamakers over een wettelijke doelstelling om energiearmoede te reduceren in 2030

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het uitwerken van een resolutieplan met scenario's voor KLM

Lees verder

    Learn More Doneer