Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het uitwerken van een reso­lu­tieplan met scenario's voor KLM


31 oktober 2023

36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

C MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat KLM de afgelopen decennia met massieve staatssteun overeind werd gehouden;

overwegende dat slechts een fractie daarvan terugvloeit in de staatskas;

overwegende dat de vermogenspositie van KLM zwak is;

overwegende dat de staatsagent heeft voorgesteld dat het kabinet een plan opstelt voor als de luchtvaartmaatschappij weer dreigt om te vallen;

overwegende dat er voor financiële instellingen in Nederland sinds de bankencrisis zo’n «resolutieplan ligt;

verzoekt het kabinet uiterlijk in de eerste helft van 2024 te komen met zo’n resolutieplan, waarbij verschillende scenario’s worden uitgewerkt,

waaronder het scenario om KLM in voorkomende gevallen niet langer te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Visseren-Hamakers

Nicolaï


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Visseren-Hamakers over het doorrekenen van een vlaktaks

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verlagen van de btw op groente en fruit

Lees verder

    Learn More Doneer