Motie-Visseren-Hamakers over een wette­lijke doel­stelling om ener­gie­ar­moede te reduceren in 2030


4 juli 2023

36 169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

G MOTIE VAN HET LID VISSEREN-HAMAKERS

Voorgesteld 27 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is in 2024 de Klimaatwet opnieuw te wijzigen;

verzoekt de regering bij de voorgenomen wijziging van de Klimaatwet een wettelijke doelstelling op te nemen om energiearmoede substantieel te reduceren in 2030

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde

Lees verder

Motie-Visseren-Hamakers over het doorrekenen van een vlaktaks

Lees verder

    Learn More Doneer