Motie Koffeman c.s. over inperking van export­voor­delen voor (semi) elek­trische auto's


28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

  • overwegende, dat een groot deel van het hybride en elektrische wagenpark korte tijd na ingebruikname geëxporteerd wordt,
  • overwegende, dat fiscale stimuleringsmaatregelen op dit gebied daarmee voor de binnenlandse markt deels teniet gedaan worden,
  • verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om exportvoordelen voor (semi) elektrische auto’s in te perken en de Kamer daarover binnen 6 maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen - De staat van instandhouding van soorten en habitats in Caribisch Nederland

Lees verder

Motie Teunissen c.s.- Mogelijkheid toegang tot medische dossiers ook decentraal te houden

Lees verder

    Learn More Doneer