Motie Teunissen c.s.- Moge­lijkheid toegang tot medische dossiers ook decen­traal te houden


4 oktober 2016

MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat er afgelopen jaren vooral voortgang is gemaakt in de ontwikkeling van centrale systemen voor de uitwisseling van medische gegevens;

constaterende, dat zorgverleners behoefte hebben aan het kunnen bieden van verbeterde toegang tot of inzage in patiëntgegevens aan andere zorgverleners ten behoeve van verantwoorde zorg;

overwegende, dat zowel arts als patiënt erop moeten kunnen vertrouwen
dat zij deze toegang op zo privacybeschermend mogelijke wijze kunnen
realiseren;

overwegende, dat de gecentraliseerde verwerking van gevoelige
medische persoonsgegevens en privacybescherming op gespannen voet
kunnen staan;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat toegang tot het medisch dossier niet alleen gecentraliseerd, maar ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk zal blijven en de ontwikkeling hiervan actief te stimuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Don
Wezel
Kox
Koffeman
Ten Hoeve
Ganzevoor


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's

Lees verder

Gewijzigde motie Teunissen c.s. over zorgdragen dat toegang medisch dossier ook decentraal mogelijk blijft

Lees verder

    Learn More Doneer