Motie Koffeman c.s. over het verbieden van het gebruik van kunst­licht bij de vossen­jacht


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Raad van State van oordeel is dat uit de Benelux-
Overeenkomst en een daarop gebaseerd besluit volgt dat nooit kunstlicht
mag worden gebruikt bij de vossenjacht omdat kunstlicht geen «middel»
is dat in de Benelux is toegestaan bij de jacht,

verzoekt de regering het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht te
verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Meijer
Teunissen
Vos
Köhler
Lintmeije


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, 50Plus, OSF, SP, PVV

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, PvdA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over het afhalen van de vos van de landelijke vrijstellingslijst

Lees verder

Motie Teunissen c.s.over dierenwelzijnsbeleid Caribisch gebied

Lees verder

    Learn More Doneer