Motie Teunissen c.s.over dieren­wel­zijns­beleid Caribisch gebied


21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • overwegende, dat de Wet Dieren niet geldt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
  • overwegende, dat de openbare lichamen een autonome verordenende bevoegdheid hebben voor onderwerpen die niet door de nationale wetgever zijn geregeld maar dat er thans geen eilandelijke verordeningen voor dierenwelzijn zijn,
  • overwegende, dat een goede behandeling van dieren een algemeen belang vertegenwoordigt,
  • overwegende, dat het besluit tot legislatieve terughoudendheid er niet toe zou moeten leiden dat de beschermingsregimes voor dieren binnen Nederland sterk uiteenlopen,

  • verzoekt de regering de verschillen tussen beschermingsregimes voor dieren in het Europese deel van Nederland en het Caribische deel van Nederland en hun uitwerking in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Koffeman
Ganzevoort
Meijer
Van Dijk
Ester


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over het verbieden van het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht

Lees verder

Motie Teunissen - De staat van instandhouding van soorten en habitats in Caribisch Nederland

Lees verder

    Learn More Doneer