Motie Koffeman c.s. over het afhalen van de vos van de lande­lijke vrij­stel­lings­lijst


15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vos een beschermde diersoort is in de Flora- en
faunawet en in de toekomstige Wet natuurbescherming,

constaterende, dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat
betekent dat er gedurende het gehele jaar, ook in de draag- en zoogtijd,
overal in Nederland afschot mag plaatsvinden, zonder dat hoeft te worden
aangetoond dat er in een gebied sprake is van schade of overlast,

constaterende, dat de Wet natuurbescherming overdracht van de regie
over het natuurbeleid aan de provincies beoogt,

verzoekt de regering de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Meijer
Teunissen
Vos
Köhler
Lintmeijer


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, 50Plus, SP, PVV

Tegen

VVD, CDA, PvdA, CU, SGP, OSF, D66

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over de taak van de jachtopzichter

Lees verder

Motie Koffeman c.s. over het verbieden van het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht

Lees verder

    Learn More Doneer