Motie Koffeman c.s. inzake vast­stellen melk­veefos­faat­re­fe­rentie


16 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel melkveehouders hun melkquotum in 2013 hebben overschreden;

verzoekt de regering de melkveefosfaatreferentie vast te stellen op de hoogte van het quotum zoals dat gold in 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Reuten
Quik-Schuijt
Strik
Ganzevoort


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, D66enPvdD

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, ChristenUnie, OSF, PVV, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over nieuw instrument voor het meten van de kwaliteit welzijn en houdbaarheid van de inrichting van de economie

Lees verder

Motie Koffeman c.s. inzake Melkveewet

Lees verder

    Learn More Doneer