Motie Koffeman c.s. over nieuw instrument voor het meten van de kwaliteit welzijn en houd­baarheid van de inrichting van de economie


18 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het BNP slechts gebaseerd is op financiële parameters,

overwegende, dat voor een goede welvaartsindicatie ook onderwerpen als werkloosheid, handelsbalans, milieu, biodiversiteit, kwaliteit van de leefomgeving en de beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen tot uitdrukking zouden moeten komen,

verzoekt de regering het PBL een instrument te laten ontwikkelen dat naast het BNP een geïndexeerd beeld van de kwaliteit van welzijn en van de houdbaarheid van de inrichting van de economie kan leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman
Nagel
De Lange
Reuten
Kox
De Boer
Ester


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSFen50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie Koffeman c.s. over het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid"

Lees verder

Motie Koffeman c.s. inzake vaststellen melkveefosfaatreferentie

Lees verder

    Learn More Doneer