motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het struc­tureel maken van de tijde­lijke verhoging van de basis­beurs


6 juni 2023

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

36 229 G

Voorgesteld 30 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het eerste jaar van de invoering van de basisbeurs sprake is van een tijdelijke verhoging van € 164,30 per maand;

constaterende dat na jaren van prijsstijgingen en inflatie de kosten voor levensonderhoud fors zijn gestegen en naar verwachting niet snel zullen dalen;

verzoekt de regering de tijdelijke verhoging van de basisbeurs structureel te maken, en de Kamer over de uitwerking daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Frentrop, PVV, PvdA, PvdD, SP, GL, OSF, 50Plus

Tegen

Lees onze andere moties

Motie-Prast over de mogelijkheid om beleggingen die slecht zijn voor dierenwelzijn uit te sluiten

Lees verder

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelen

Lees verder

    Learn More Doneer